Rozpis

ČESKÝ POHÁR, INOV-8 CUP – ŽEBŘÍČEK A V ORIENTAČNÍM BĚHU 2014
(10. ZÁVOD)
ZÁVOD RANKINGU 2014 S KOEFICIENTEM 1,06
VEŘEJNÝ ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ

Rozpis ve formě pdf

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: Lokomotiva Trutnov – oddíl orientačního běhu (LTU)
Datum konání: Sobota 13.9.2014
Centrum: Hostinné – Františkánský klášter (50°32’24.127″N, 15°43’41.336″E)
Typ závodu: sprint

Prezentace:
V sobotu 13.9.2014 od 9:00 do 11:00 v centru závodu ČPŠ (Šárovcova Lhota).
V sobotu 13.9.2014 od 14:00 do 15:00 v centru sprintu.
Na prezentaci si s sebou vezměte kopii dokladu o zaplacení, v případě námi neidentifikovatelné platby tím výrazně urychlíte průběh samotné prezentace. Neposílejte vklady na účet za dodatečné přihlášky déle než 5.9.2014, po tomto termínu plaťte v hotovosti u prezentace.
 
Parkování: Na vyhrazeném parkovišti firmy Osnado, 300 m od shromaždiště (auta i autobusy) podle pokynů pořadatelů.  Na parkovištích ve městě (závodní prostor) není parkování dovoleno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Plánek parkoviště bude umístěn na webu závodu.
 
Kategorie:
D21E, H21E,
D16A, H16A, D18A, H18A, D20A, H20A, D21A, H21A,
D12C, H12C, D14C, H14C, D18C, H18C, D21C, H21C,
D35C, H35C, D45C, H45C, D55C, H55C
T (tréninková, středně obtížná trať)
P (příchozí, velmi jednoduchá trať, pouze pro neregistrované)
 
Přihlášky: Do 3.9.2014 v systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, neregistrovaní a cizinci na e-mail: killar.marek@gmail.com (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu). Po termínu jen dle možností pořadatele do kategorií C a T za dvojnásobný vklad.
 
Vklady:
D12C, D14C, H12C, H14C   70,- Kč
T (tréninková)   70,- Kč
P (příchozí, pouze neregistrovaní)   20,- Kč – možno přihlásit na shromaždišti
ostatní   140,- Kč
 
Platby: Vklady za startovné i platbu za objednané ubytování a stravování zasílejte na účet číslo 26631601/0100 vedený u  Komerční banky (majitel účtu: Tělovýchovná Jednota Lokomotiva Trutnov o.s., Revoluční 164, Trutnov 54101). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 227xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS a do zprávy pro příjemce uveďte zkratku oddílu. Doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška ani objednávka ubytování a stravování akceptována.
 
Mapa: Hostinné, 1:4 000, E = 2 m, rozměr A4
Mapy jsou vytvořeny podle mapového klíče (ISSOM 2007), stav léto 2014, mapoval Jan Drbal. Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
 
Terén: Centrum města, starší i novější zástavba, městské parky.
 
Start 00: 16:00 (intervalový podle kategorií)
 
Vzdálenosti:
Parkování – centrum do 300 m
Centrum – start do 300 m
Cíl – centrum 0 m
 
Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Cena za půjčení čipu 40,- Kč.
Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700,- Kč.
 
Omezení obutí: zákaz použití obuvi s hřeby
 
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
 
Zakázaný prostor: Až do konce závodu je celý prostor zakázaný pro trénink, testování postupů a veškerý běh.
 
Ubytování: Pro zájemce nabízíme ubytování v Domově mládeže v budově SOŠ Hostinné či v tělocvičně SOŠ. Dále ve Sportovní Hale Hostinné, tělocvičnách Hostinné, Rudník a Mladé Buky. Poplatky budou včas zveřejněny. Ubytování je možno zajistit od pátku. Ubytování je nutno objednat na adrese petrzela.p@seznam.cz a platby se uhradí na prezentaci v hotovosti.

Stravování: Pro zájemce nabízíme možnost stravování (večeře) ve školní jídelně v budově Gymnázia Hostinné. Nabídka jídel bude upřesněna. Stravování je nutno objednat a zaplatit společně s ubytováním. V Hostinném je také několik restaurací vhodných ke stravování.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2014.
 
Protesty: Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Jan Netuka, Kladská 249, 500 03  Hradec Králové
 
Informace: http://pokus.www.ltu-ob.cz/
Pavel Petržela, tel. 606 581 342, e-mail: petrzela.p@seznam.cz
 
Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodu: Pavel Petržela
Hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
Stavba tratí: Jan Petržela, R3 (s výjimkou SK)

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 7.7.2014.

Jan Netuka                                              Pavel Petržela
hlavní rozhodčí                                      ředitel závodu